Název: Subverzivní chování u stylu Suicide Girls
Další názvy: Subversive behavior reflected in "Suicide Girls" style
Autoři: Vrátníková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3282
Klíčová slova: genderová identita;tělo;subverze;mýtus krásy;performativní teorie;Judith Butler
Klíčová slova v dalším jazyce: gender identity;body;subversion;beauty myth;performative theory;Judith Butler
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí genderové identity dívek/žen stylizujících se do Suicide Girls. Práce je založena na performativní teorii Judith Butler a zaměřuje se na subverzi. Užitím biografické metody se snaží zodpovědět, jak tyto dívky/ženy rozumějí své genderové identitě a jaké strategie volí pro případnou subverzi genderových stereotypů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with construction of gender identity in case girls/women, who stylize themselves into Suicide Girls. The thesis is based on performative theory of Judith Buler and focuses on subversion. Using biographical method, the thesis aims to answer, how these girls/women understand their gender identity and which strategies they choose for possible subversion of gender stereotypes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vratnikova_Kristyna_BP_2012.pdfPlný text práce905,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vpbp12_Vratnikova.docPosudek vedoucího práce31,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vratnikova posudek_oponentky 2012.docPosudek oponenta práce34 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
vratnikova.PDFPrůběh obhajoby práce220,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.