Title: Subverzivní chování u stylu Suicide Girls
Other Titles: Subversive behavior reflected in "Suicide Girls" style
Authors: Vrátníková, Kristýna
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Hrešanová, Ema
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3282
Keywords: genderová identita;tělo;subverze;mýtus krásy;performativní teorie;Judith Butler
Keywords in different language: gender identity;body;subversion;beauty myth;performative theory;Judith Butler
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí genderové identity dívek/žen stylizujících se do Suicide Girls. Práce je založena na performativní teorii Judith Butler a zaměřuje se na subverzi. Užitím biografické metody se snaží zodpovědět, jak tyto dívky/ženy rozumějí své genderové identitě a jaké strategie volí pro případnou subverzi genderových stereotypů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with construction of gender identity in case girls/women, who stylize themselves into Suicide Girls. The thesis is based on performative theory of Judith Buler and focuses on subversion. Using biographical method, the thesis aims to answer, how these girls/women understand their gender identity and which strategies they choose for possible subversion of gender stereotypes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vratnikova_Kristyna_BP_2012.pdfPlný text práce905,33 kBAdobe PDFView/Open
vpbp12_Vratnikova.docPosudek vedoucího práce31,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vratnikova posudek_oponentky 2012.docPosudek oponenta práce34 kBMicrosoft WordView/Open
vratnikova.PDFPrůběh obhajoby práce220,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.