Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.contributor.authorHefner, Adam
dc.contributor.refereeKybic Petr, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:22:29Z-
dc.date.available2017-2-9
dc.date.available2019-03-15T10:22:29Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier74005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32837
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na trestněprávní ochranu a odpovědnost úřední osoby. Tato práce obsahuje důkladné vymezení základních pojmů ve světle současné právní úpravy. Práce obsahuje analýzu trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby. Dále obsahuje analýzu trestných činů úředních osob a příbuzných trestných činů. Na závěr této práce je provedeno porovnání české právní úpravy se zahraničními úpravami.cs
dc.format73 s. (134 232 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúřední osobacs
dc.subjecttrestněprávní ochranacs
dc.subjecttrestněprávní odpovědnostcs
dc.titleTrestněprávní ochrana a trestní odpovědnost úřední osoby v českém a zahraničním trestním právucs
dc.title.alternativeCriminal protection and criminal responsibility of public officials in Czech law and foreign lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the criminal protection and the responsibility of officials. This work contains a thorough definition of the basic concepts in the light of the current legal regulation. The thesis contains an analysis of crimes against the execution of the public authority and an official. It also contains an analysis of the offenses of officials and related crimes. At the end of this work a comparison of the Czech legislation with foreign modifications is made.en
dc.subject.translatedpublic officialen
dc.subject.translatedcriminal protectionen
dc.subject.translatedcriminal responsibilityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Adam HEFNER.pdfPlný text práce692,63 kBAdobe PDFView/Open
Hefner ved. Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce411,63 kBAdobe PDFView/Open
Hefner op. Kybic.pdfPosudek oponenta práce751,26 kBAdobe PDFView/Open
Hefner pr.o..pdfPrůběh obhajoby práce545,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.