Title: "Fenomén celebrit z oblasti sportu"
Other Titles: The Phenomenon of Celebrities from the Sports
Authors: Huclová, Kateřina
Advisor: Balon, Jan
Referee: Holubec, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3285
Keywords: sociologie sportu;komercionalizace;sponzorství;obsahová analýza;sportovní celebrity
Keywords in different language: sociology of sport;commercialization;sponsorship;content analysis;sports celebrities
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na fenomén sportovních celebrit. Teoretická část přibližuje teorie, skrze které je možné na sociologii sportu nahlížet. Dále ukazuje postavení sportovců v antice, středověku a v současnosti. Zaměřuje se také na problematiku komercionalizace sportu a sponzorství sportovců a sportovkyň. Metodologická část je zaměřena na prezentaci sportovců a sportovkyň v médiích. Použitou metodou je obsahová analýza sportovní přílohy plzeňského vydání deníku Mladá fronta Dnes v letech 2008 až 2010. Cílem je zjistit, s jakými tématy jsou sportovci a sportovkyně nejčastěji spojováni v souvislosti s jejich soukromím a aférami.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the phenomenon of sports celebrities. The theoretical part introduces theories, through which we can look at the sociology of sport. Next she shows position of sportsmen in the ancient times, in the Middle Ages and in the currently. She focuses on the issues of commercialization of sport and sponsorship of sportsmen and sportswomen. The methodological part is focused on the presentation of sportsmen and sportswomen in the media. The method used is a content analysis of Sports Annex of Pilsen Issue of Mladá Fronta Dnes from 2008 to 2010. The aim is to find out the issues with which the sportsmen and sportswomen are often associated in the connection with their privacy and scandals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Huclova Katerina 2012.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
huclovaposudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordView/Open
posudek_oponenta_Huclova.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordView/Open
huclova.PDFPrůběh obhajoby práce212,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.