Title: Hra a její role ve školním procesu
Other Titles: Game and its role in the school process
Authors: Blechová, Viktorie
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32879
Keywords: hra;didaktická hra;právo na hru;jazyková hra;psychický vývoj dítěte;klasifikace her;cizí jazyk;psychologie hry
Keywords in different language: play;didactic game;right to play;language game;psychological development of the child;classification of games;foreign language;psychology of the game
Abstract: Diplomová práce je věnována tématu hry a její roli v dnešním vzdělávání. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část popisuje vývoj hry v průběhu dějin. Druhá část zkoumá úlohu hry v psychologickém vývoji dětí, její význam zejména v raných letech a také právo dětí na hru. Třetí část je věnována používání jazykových her při výuce cizího jazyka. Zde se zkoumá, jak hra aktivizuje děti, jaká je její struktura a organizace. Tato část také obsahuje klasifikace jazyokvých her. Poslední část práce vychází z konkrétních příkladů didaktických jazykových her. Tento seznam her může sloužit jako jednoduchý průvodce základními jazykovými hrami, který mohou využít především mladí učitelé cizích jazyků.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the theme of the game and its role in today's education. The work consists of four main parts. The first part describes the role of games in education across the history. The second part examines the role of the game in the psychological development of children, its importance especially in the early years and also childrens' right to play. The third part is devoted to the use of language games in the lesson of foreign language. It explores how the game activates children, its structure and organization in the lesson and gives examples how to classify such games. The last part of the work is based on examples of didactic language games. This list of games can be used as a simple guide to basic language games, which can be used by language teachers and which they could use in their own tuition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blechova DP 2.2.pdfPlný text práce904,65 kBAdobe PDFView/Open
Blechova Val ved.pdfPosudek vedoucího práce776,41 kBAdobe PDFView/Open
Blechova Pesk opon.pdfPosudek oponenta práce934,11 kBAdobe PDFView/Open
Blechova obh.pdfPrůběh obhajoby práce271,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.