Název: Islám očima českých médií
Další názvy: Islam through the eyes of the Czech media
Autoři: Hásová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Váně, Jan
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3291
Klíčová slova: islám;média;multikulturalismus;obsahová analýza;střet civilizací
Klíčová slova v dalším jazyce: islam;media;multiculturalism;content analysis;the clash of civilizations
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na mediální obraz islámu ve dvou českých denících - Lidové noviny a Právo. Cílem bylo zjistit zda rozdílná politická orientace deníků působí na rámování zpráv o islámu. Analyzovány byly články ve třech obdobích po 11. září 2001. Kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza proběhla ve dvou krocích. Nejdříve byly analyzovány rámce používané ohledně džihádu. Druhou analýzou bylo ověřeno, zda deníky v článcích, vědomě či nevědomě, neinklinují k teorii střetu civilizací či multikulturalismu. Proběhla komparace deníků a jednotlivých časových úseků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is focused on the presentation of Islam in two Czech newspapers - Lidové noviny and Právo. The main object of this work was to find out if the different political orientation of journals has an influence on the framing news about Islam. Articles were analysed in 3 periods after 11th September 2001. The quantitative and qualitative content analysis was done in two steps. In the first step, the term jihad was analysed through the articles. And in the second one, two different theories (clash of civilization and multiculturalism), which might be implicitly involved in media discourse, were used for further analysing those articles. The results were then compared through journals and through time periods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hasova_BP_2012_Sociologie.pdfPlný text práce891,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bak12 - Veronika Hasova (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hasova_OP.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
hasova.PDFPrůběh obhajoby práce185,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.