Title: Harám metafory v středověké perské poezii
Other Titles: Haram Metaphors in Medieval Persian Poetry
Authors: Kollouch, Martin
Advisor: Tomková Alena, Ph.D.
Referee: Kojanová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32912
Keywords: poezie;perská;klasická;háfez;sa'dí;chajjám;harám
Keywords in different language: persian;poetry;haram;islam;classical;hafez;sa'di;khayyam
Abstract: Cílem této práce je zachytit harám metafory v klasické perské poezii napříč celým obdobím s důrazem na vybrané prvky, kterými jsou pití vína, stejnopohlavní láska (se zaměřením na mužské pohlaví) a prvek přidružování k Bohu, jak bylo vymezeno v zadání. Práce se zabývá významem, četností a formou těchto metafor se zvláštním zaměřením na tři básníky(Háfeze, Sa'dího a Chajjáma).
Abstract in different language: Aim of this final thesis is to portrait aram metaphors in classical persian poetry through this period with special attention on three main subjects which are consider to be haram, forbidden according to Islam doctrine. Those three subjects are drinking wine, love of same sex (chiefly male-male love) and subject of blasphemy. In general, this final thesis is trying to show importance of those metaphors, particularly just two of them because the last one, blasphemy, is not contain in classical persian poetry at all.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prace (6).pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Kollouch.PDFPrůběh obhajoby práce83,64 kBAdobe PDFView/Open
Kollouch-V.PDFPosudek vedoucího práce229,41 kBAdobe PDFView/Open
Kollouch-O.PDFPosudek oponenta práce269,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.