Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorTeřlová, Michaela
dc.contributor.refereeMartinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:21Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:23:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier75154
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32916
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na návrh a implementaci webového informačního systému. Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat webový informační systém pro kavárnu, který bude umožňovat jednoduchou editaci obsahu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován webový informační systém, následně je popsána databázová vrstva, rozdíl mezi statickými a dynamickými stránkami. Dále jsou definovány programovací jazyky, ze kterých je následně vybrán jeden konkrétní, který je pro vývoj systému používán. S výběrem programovacího jazyka souvisí i následný výběr nástrojů pro vývoj. Po této části jsou definovány funkcionality webového informačního systému, je navržen design a následuje popis samotného vývoje systému s použitím frameworku CodeIgniter. Následně jsou popsány funkcionality systému, kterých bylo dosaženo a v konečné fázi vývoje je provedeno testování. Na závěr jsou popsány návrhy na zlepšení a inovaci.cs
dc.format76 s. (89 068 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectwebový informační systémcs
dc.subjectwebové stránkycs
dc.subjectphpcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectviewcs
dc.subjectcontrollercs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectcodeignitercs
dc.titleNávrh a implementace webového informačního systémucs
dc.title.alternativeDesign and implementation of a web-based information systemen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted bachelor thesis is focused on the design and implementation of the web information system. The main goal of the thesis is to design and implement a web-based information system for a café, which will allow easy editing of the content. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the web information system is characterized and the database layer and the difference between static and dynamic pages are described. Then the programming languages are defined, one of them is selected subsequently and then is used for the development of the system. The choice of programming language is also related to the subsequent selection of development tools. After this part, the functionalities of the web-based information system are defined, the design is designed and the development of the system using CodeIgniter framework is described. The functionalities of the system that have been achieved and the system testing are specified after these parts. In the end, suggestions for improvement and innovation are described.en
dc.subject.translatedweb information systemen
dc.subject.translatedwebsiteen
dc.subject.translatedphpen
dc.subject.translatedmodelen
dc.subject.translatedviewen
dc.subject.translatedcontrolleren
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedcodeigniteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Terlova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
BP-Terlova-VP.pdfPosudek vedoucího práce606,91 kBAdobe PDFView/Open
BP-Terlova-OP.pdfPosudek oponenta práce77,44 kBAdobe PDFView/Open
Terlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce174,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.