Název: Gender a žánr sci-fi - prostor pro dekonstrukci genderu nebo utužování jeho tradiční podoby?
Další názvy: Gender and genre of sci-fi - space for deconstruction of gender or for strenghten its traditional form?
Autoři: Fedelešová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3292
Klíčová slova: gender;science fiction;feministická filmová studia;genderové role;genderové stereotypy
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;science fiction;feminist film studies;gender roles;gender stereotypes
Abstrakt: Práce se zaměřuje na vztah genderu a žánru science fiction. Konkrétně zkoumá, zda gender v tomto žánru utužuje svoji tradiční podobu nebo naopak dochází k jeho dekonstrukci. Žánr science fiction je specifický tím, že pracuje s nereálným světem a velmi často zobrazuje ženy ve vedoucích pozicích a s maskulinními charakteristikami, což může nabourávat zažité genderové stereotypy. Výzkum byl pojat jako case study fenoménu Vetřelec, kde hlavní pozornost byla věnována postavě poručice Ripleyové, u níž se projevuje ambivalence genderových rolí. Cílem práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem postava Ripleyové narušuje či utužuje genderové stereotypy feminity. S pomocí kvalitativní obsahové analýzy byly detailně analyzovány všechny čtyři díly quadrilogie Vetřelec. Výzkum dokazuje, že Ripleyová skutečně narušuje genderové femininní stereotypy, tedy může vést k dekonstrukci tradičního vnímání genderu a genderových rolí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the relationship between gender and science fiction genre. It specifically investigates, if gender within the genre of science fiction can strengthen its traditional form or if deconstructs it. Genre science fiction is specific because it works with unreal world and there are women very often seen in leading positions and with masculine characteristics. This representation can lead to deconstruct the rooted gender stereotypes. Research is a case study of the Alien phenomenon and it aims its attention to the character of Lieutenant Ripley, who behaves and acts with feminine and masculine characteristics. The aim of this thesis was to find out, whether and how Ripley breaks or strengthens gender stereotypes of femininity. The saga of Alien was analyzed by means of qualitative content analysis. This research has proved, that Ripley really breaks gender stereotypes of femininity, which can really lead to deconstruction of traditional perception of gender and gender roles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fedelesova_Kristyna_BP.pdfPlný text práce394,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_BP_Fedelsova.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
bak12 - Kristyna Fedelsova (oponent).docPosudek oponenta práce53 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
fedelesova.PDFPrůběh obhajoby práce178,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.