Title: Práva a povinnosti akcionáře
Other Titles: The rights and obligations of shareholder
Authors: Míšek, Michal
Advisor: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32921
Keywords: akcionář;akciová společnost;práva akcionáře;povinnosti akcionáře
Keywords in different language: shareholder;joint stock company;rights of shareholder;obligations of shareholder
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na práva a povinnosti akcionáře. Jejím cílem je uvedení jednotlivých práv a povinností s přihlédnutím k judikatuře českých soudů a snahou poukázat na jejich uplatnění. V úvodní části práce je popsán historicko právní vývoj akciové společnosti. Následující část je věnována obecné charakteristice akciové společnosti. Stěžejní část práce jsou uvedena práva a povinnosti akcionáře. V závěrečné části je provedeno srovnání s britskou právní úpravou.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the rights and obligations of the shareholder. Its aim is to set out the individual rights and duties, taking from the view of the case law of the Czech courts and the aim to point out their application. The introductory part of the thesis describes the historical development of the joint stock company. The following section is devoted to the general characteristics of a joint stock company. The main part of the thesis sets out the rights and obligations of the shareholder. In the final part is comparison with British legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce653,37 kBAdobe PDFView/Open
Misek-1.pdfPosudek vedoucího práce856,93 kBAdobe PDFView/Open
Misek-2.pdfPosudek oponenta práce939,23 kBAdobe PDFView/Open
Misek Michal.pdfPrůběh obhajoby práce301,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.