Title: Bytový dům v Plzni
Authors: Brožková, Lenka
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32931
Keywords: bytový dům;železobeton;beton;zdivo;výkresy;plzeň
Keywords in different language: apartment building;reinforced concrete;concrete;masonry;drawings;pilsen
Abstract: Předmětem bakalářské práce je zpracovat návrh, dokumentaci pro stavební povolení a statické posouzení pro budovu bytového domu Plzni Újezdě. Veškeré části bakalářské práce jsou vypracovány v souladu s platnými normami. Výkresová část práce byla zpracována v programu ArchiCAD 20 a AutoCAD 16.Pro zatížení a statické posudky byly použity programy z balíčku FIN EC 2018.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is the elaboration of the design, documentation for building permit and static assessment for the apartment house in Plzeň - Újezd. All parts of the bachelor thesis are elaborated in accordance with valid standards. The drawing part of the work was processed in ArchiCAD 20 and AutoCAD 16 software. The programs from the FIN EC 2018 package were used for loading and static evaluations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lenka_Brozkova_2018.pdfPlný text práce15,26 MBAdobe PDFView/Open
Brozkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,71 kBAdobe PDFView/Open
Brozkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce890,33 kBAdobe PDFView/Open
Brozkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce178,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.