Title: Bytový dům v Plzni
Authors: Poláková, Anna
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32934
Keywords: bytový dům;železobeton;monolitická konstrukce;výkresy;výpočet;zatížení;statické posouzení
Keywords in different language: residential building;reinforced concrete;monolithic construction;drawings;calculation;load;static assessment
Abstract: V bakalářské práci navrhuji Bytový dům v Plzni. Cílem práce je navrhnout konstrukční systém, dispoziční řešení a provést základní výpočty na konstrukci. Výpočty byly provedeny dle norem ČSN EN. Výkresová část bakalářské práce je provedena v AutoCAD 2016, tepelně-technické výpočty v online programu Tepelná technika 1D od společnosti DEK a statické výpočty v programu FIN 2D, FIN zatížení, DLUBAL.
Abstract in different language: In bachelor thesis I suggest the Residential building in Pilsen. The aim of the thesis is to design system, layout solution and to make basic calculations on the construction. The calculations were made according to the ČSN EN standards. The drawing part of the bachelor thesis is done in AutoCad 2016, thermal calculations in the online program Thermal Technology 1D from DEK and static calculations in FIN 2D, FIN load, DLUBAL
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Anna_Polakova_2018.pdfPlný text práce20,7 MBAdobe PDFView/Open
Polakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,27 kBAdobe PDFView/Open
Polakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce648,93 kBAdobe PDFView/Open
Polakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce173,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.