Title: Novostavba hotelu
Authors: Baloun, Petr
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubát Jan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32936
Keywords: projektová dokumentace;stavební povolení;novostavba hotelu;požární bezpečnost;bílá vana;hotel;deska;plochá střecha;stavební povolení
Keywords in different language: project documentation;building permit;new hotel building;fire safety;white tank;hotel;slab;flat roof;building permit
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení objektu hotelu Quatro v katastrálním území města Plzeň dle vyhlášky č. 63/2013Sb. Cílem této bakalářské práce je vypracování architektonického, technického a dispozičního řešení a statický návrh s posouzením dílčích prvků v souladu s platnými ČSN. Výkresová část této bakalářské práce byla vytvořena pomocí softwaru AutoCAD 2015. Statický návrh byl vypracován v softwaru Dlubal RFEM, FIN EC a FIN GEO5. Textové zprávy byly vytvořeny v programu Microsoft Word.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with an elaboration of project documentation for the building permit of the hotel Quatro in the cadastral community of the city Pilsen based on the 63/2013 Sb. The objective of this bachelor's thesis is to elaborate architectural, technical and layout solution and static design with assessment of partial elements in accordance with valid ČSN. The drawing part of this bachelor's thesis was created using the software AutoCAD 2015. The static design was developed in the software Dlubal RFEM, FIN EC and FIN GEO5. Test messages were created in Microsoft Word.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BALOUN_PETR_BP_NOVOSTAVBA_HOTELU.pdfPlný text práce12,25 MBAdobe PDFView/Open
Baloun_oponent.pdfPosudek oponenta práce513,44 kBAdobe PDFView/Open
Baloun_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,27 kBAdobe PDFView/Open
Baloun_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce179,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.