Title: Servis motorových vozidel skup. č.1 s prodejem dílů
Authors: Košťal, Martin
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32941
Keywords: servis motorových vozidel;projektová dokumentace;stěnový systém;skeletový systém;statický návrh a posouzení
Keywords in different language: service for motor vehicles;project documentation;wall system;skeletal system;static disign and assessment
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace servisu motorových vozidel skupiny č. 1 s prodejem dílů. Projektová dokumentace je vytvořena v rozsahu pro stavební povolení. Zabývá se řešením stavebních objektů, mezi které patří administrativní objekt a halový objekt servisní dílny. Mezi cíle této práce patří zejména funkční návrh dispozičního a konstrukčního řešení objektu. Součástí práce jsou statické výpočty vybraných konstrukcí a jejich posouzení. Objekt a jeho části jsou navrženy dle platných zákonů a normativních předpisů. Veškeré výkresy jsou zpracovány pomocí grafického programu AutoCAD 2017. Pro tvorbu statických výpočtů a jejich posouzení jsou použity výpočetní programy FIN EC a GEO5.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the elaboration of project documentation of service for motor vehicles of group one with the sale of parts. The project documentation is created in the scope of the building permit. It deals with the solution of the building objects, which include the office building and hall building service workshop. The objectives of this work include, in particular, the functional design of the layout and design of the building. The objectives of this work include, in particular, the functional design of the layout and design of the building. Part of the work is static calculations of selected constructions and their assessment. The object and its parts are designed according to valid laws and normative regulations. All drawings are processed using the AutoCAD 2017 graphics program. The computational programs FIN EC and GEO5 are used to generate static calculations and their assessment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP MARTIN KOSTAL.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Kostal_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,74 kBAdobe PDFView/Open
Kostal_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,96 kBAdobe PDFView/Open
Kostal_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce159,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.