Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu domu pro seniory
Authors: Let, Martin
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Kubát Jan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32942
Keywords: bydlení pro seniory;bezbariérové ubytování;domov důchodců
Keywords in different language: senior housing;wheelchair accessible living;old people's home
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby bydlení pro seniory. Je zaměřená na vypracování konceptu v rozsahu stavebního povolení. Práce se zaměřuje na rámcový architektonický návrh a řešení požadavků mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnosti při užívání a úspory energie a tepelné ochrany.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is dealing with design of senior housing. It is focused on working out a concept in scope of documentation for the building permit. Paper is in principle focusing on architectonic design and resolving requirements of mechanic resistence and stability, fire safety, protection of healt of persons and animals, healthy living conditions and environment, protection from noise, safe usage, saving of energy and thermal protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Let_2018.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Let_oponent.pdfPosudek oponenta práce540,38 kBAdobe PDFView/Open
Let_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,19 kBAdobe PDFView/Open
Let_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.