Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
dc.contributor.authorIvannikova, Anastasiia
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:52Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:23:52Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-26
dc.identifier73579
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32964
dc.description.abstractTato práce popisuje život lexikografa V.I. Dále, jehož tvorba "slovníku živého velkého ruského jazyka" je považována za historie sbírky přísloví ruského národa. Dále je popsán pojem lásky ve sbírce "přísloví ruského národa". Komparativní analýza výkladu slova láska je uvedená ve "slovníku živého velkého ruského jazyka" a v malém akademickém slovníku ruského jazyka. Významem této práce je možnost využití rozvinutých principů klasifikace přísloví v paremiologii. Výsledky studia mohou být také užitečné při analýze významu slova láska. Jako dodatek k dílu je poskytován slovník interpretace zastaralých slov obsažená v přísloví se smyslem lásky.cs
dc.format51 s., 3 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73579-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectv.i.dalcs
dc.subjectslovníkcs
dc.subjectlexikografcs
dc.subjectpříslovícs
dc.subjectpořekadlocs
dc.subjectláskacs
dc.subjectnárod.cs
dc.titleV.I. Dal - život a tvorbacs
dc.title.alternativeLife and work - of V.I. Dalen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work includes a description of V.I. Dali´s life and explores his life as a lexicographer. The goal of this thesis is to explore the history of the creation of the "Dictionary of the living Great Russian language" as well as the history of the collection of proverbs of the Russian people. In addition, my goal was to analyse the concept of love in the collection of "proverbs of the Russian people". A comparative analysis of the interpretation of the word love is provided in the "Dictionary of the living Great Russian language" and the Small academic dictionary of the Russian language. The significance of this thesis lies in the possibility of using the developed principles of classification of proverbs in paremiology. Finally, the results of the study can be useful in analysing the meaning of words. As an appendix to the thesis, the interpretation of old words which are included in proverbs with the meaning of love, is provided.en
dc.subject.translatedv.i.dalen
dc.subject.translateddictionaryen
dc.subject.translatedlexicographeren
dc.subject.translatedproverbsen
dc.subject.translatedsayingsen
dc.subject.translatedloveen
dc.subject.translatednation.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivannikova Anastasiia 2018.pdfPlný text práce608,88 kBAdobe PDFView/Open
Ivannikova pos ved Dzh.pdfPosudek vedoucího práce749,92 kBAdobe PDFView/Open
Ivannikova pos opon Pesk.pdfPosudek oponenta práce832,94 kBAdobe PDFView/Open
Ivannikova obh.pdfPrůběh obhajoby práce227,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.