Title: Ruští lingvisté. Život a vědecká činnost známých ruských lingvistů
Other Titles: Russian linguists. Life and work of famous linguists
Authors: Shekhovtcova, Ekaterina
Advisor: Dzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32965
Keywords: koncept;tradice ruské lingvistiky;současná ruská jazykověda;asociace;asociativní experiment;jazykový obraz světa;dům;domov.
Keywords in different language: concept;linguistic traditions;modern linguistic directions. association;associative experiment. language picture of the world;home.
Abstract: Teoretická složka práce je věnovaná popisu lingvistických objevu A.H. Vostokova; analýze lingvistických názoru I.A. Boduena de Kurtene; zkoumaní lingvistického dědictví V.V. Vinogradova. Dále jsou v teoretické časti popsané základní směry současné ruské jazykovědy. Praktická část práce je věnovaná analýze materiálů asociativního experimentu ke slovu dům v ruském, českém a srbském jazycích. Cílem tohoto experimentu je porovnaní jazykových obrazů světa třech slovanských národů.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is an analysis of the concept of the word house in Russian, Czech and Serbian languages through a description of Russian linguistic traditions and new approaches developed in science and linguistics. Chapter one is devoted to the description of A.H.Vostokov's life and his work. In addition, I present the biography and linguistic concept of I.A.Boduena de Courtenay. Finally, I analyze the scientific legacy of V.V. Vinogradov. The second chapter is devoted to the main trends in modern linguistics of the Russian language. The last chapter presents the results of an associative experiment on the word house in Russian, Czech and Serbian languages, as well as an analysis of the associative image of the world of these peoples. The analysis was carried out through the identification of dominant associations, and also through similarities and differences from the age and gender points of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shekhovtcova Ekaterina 2018.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Shekh pos ved Dzh.pdfPosudek vedoucího práce748,81 kBAdobe PDFView/Open
Shekh pos opon Sov.pdfPosudek oponenta práce719,34 kBAdobe PDFView/Open
Shekh obh.pdfPrůběh obhajoby práce203,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.