Title: Ruská svatba - tradice a obřady
Other Titles: Russian Wedding - Traditions and Ceremonies
Authors: Dur, Victoria
Advisor: Dzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32966
Keywords: ruská svatba;svatební rituály;svatební obřad;svatební pověry;námluvy;svatební oděv.
Keywords in different language: russian wedding;wedding rituals;wedding ceremony;wedding superstitions;courtship;wedding clothes.
Abstract: Bakalářská práce je věnována studiu ruských lidových svatebních tradic a obřadů ve srovnání s moderními svatebními standardy v Rusku. Jsou v ní popsány předsvatební rituály, zejména: námluvy, zásnuby, loučení se svobodou, naříkání a jiné; svatební obřad a svatební hostina; jsou brány do úvahy charakteristické znaky svatebního oblečení také jsou označené role hlavních postav (osob) v tradiční ruské svatbě atd.
Abstract in different language: The work is devoted to the study of Russian folk wedding traditions and rituals in comparison with modern wedding standards in Russia. This work describes pre-wedding rituals, namely: courtship, collusion, stag night, extortion, etc .; wedding ceremony and wedding feast; the characteristic features of Russian wedding clothes are considered; also it shows the role of the main characters of the traditional Russian wedding, etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalifikacni prace-DUR.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Dur pos ved Dzh.pdfPosudek vedoucího práce709,35 kBAdobe PDFView/Open
Dur pos opon Svob.pdfPosudek oponenta práce900,25 kBAdobe PDFView/Open
Dur obh.pdfPrůběh obhajoby práce278,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.