Title: Turismus v Rusku
Other Titles: Tourism in Russia
Authors: Perederii, Mariia
Advisor: Dzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32967
Keywords: turismus v rusku;historie;druhy turismu;směr.
Keywords in different language: tourism in russia;history;types of tourism;tourist destinations.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá turismem v Rusku. Práce je strukturována do čtyř částí. První část obsahuje analýzu historie turismu v Rusku a také popis jeho aktuálního stavu. Dále se práce zaměřuje na současné druhy turismu. V další části jsou uvedeny statistiky a výsledky provedeného dotazníkového šetření. Kromě toho práce popisuje vznik a vývoj dvou zvláště populárních směrů turismu.
Abstract in different language: This work is devoted to tourism in Russia. Structurally, the work is divided into four parts. The first part of the work is dedicated to the analysis of the history of tourism in Russia and its current state. Also, the types of tourism that existing today in Russia are listed in the work. In addition the work is supplemented by statistics and the survey results. Moreover, the stories of the origin and development of the two most popular Russia's tourist destinations are described as an example.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Perederii Dzh ved.pdfPosudek vedoucího práce758,52 kBAdobe PDFView/Open
Perederii Sov opon.pdfPosudek oponenta práce598,55 kBAdobe PDFView/Open
Perederii obh.pdfPrůběh obhajoby práce226,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.