Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValova Liudmila, Doc. CSc.
dc.contributor.authorZueva, Anastasia
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:53Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:23:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-27
dc.identifier73586
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32968
dc.description.abstractTato práce byla věnována reformám ruské ortografie z historického hlediska. V práci jsou zohledněny reformy od počátku 18.století až do současnosti. S pomocí studia literatury o reformách ruského jazyka bylo možné splnit stanovené cíle, které jsme zjistili při analýze reforem z různých období. Práce je rozdělena na několik částí: historie vzniku a rozvoj ruského jazyka; reforma ruského jazyka z počátku 18.století do první poloviny 20.století a reforma ruského jazyka v druhé polovině 20.století až po současnost.cs
dc.format53 s. (61644 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreforma ruského jazykacs
dc.subjectortografiecs
dc.subjectpravidla pravopisucs
dc.subjectslovanské písmocs
dc.subjectpísmenacs
dc.subjectruský jazykcs
dc.subjectruská abecedacs
dc.titleReformy ruské ortografie z historického hlediskacs
dc.title.alternativeReforms of the Russian language from the historical point of viewen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with reforms of Russian orthography from the historical point of view. It also takes account of the reforms from the beginning of the 18th century up to nowadays.Thanks to literature about reforms of the Russian language it was possible to fulfill the aims which we found out during the analysis of reforms from various periods. This work is divided into several parts: history of establishing and the development of the Russian language, reform of the Russian language from the begining of the 18th century to the first half of the 20th century and reform of the Russian language during the second half of the 20th century up to nowadays.en
dc.subject.translatedreform of the russian languageen
dc.subject.translatedorthographyen
dc.subject.translatedrules of spellingen
dc.subject.translatedslavonic scripten
dc.subject.translatedlettersen
dc.subject.translatedrussian languageen
dc.subject.translatedrussian alphabeten
dc.subject.translatedlettersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zueva Anastasia 2018.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Zueva pos ved Val.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Zueva pos opon Svob.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Zueva obh.pdfPrůběh obhajoby práce231,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.