Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTureček Oldřich, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorDvořák, Pavel
dc.contributor.refereeZuzjak Ladislav, Ing.
dc.date.accepted2018-6-27
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:21Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:24:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-6
dc.identifier75293
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33008
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na úpravu aktivní výhybky do koaxiálního reproduktoru pro účely akustických měření. Cílem je realizace korekčních filtrů na digitálním signálovém procesoru a následné změření amplitudové frekvenční charakteristiky reprosoustavy. Práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole jsou popsány parametry použitého koaxiálního reproduktoru. Druhá kapitola je zaměřena na popis původního stavu analogové výhybky, ze které tato práce vychází. V poslední části je popsána realizace výhybky digitálním signálovým procesorem a korekce amplitudové frekvenční charakteristiky vložením korekčních filtrů. Výsledná upravená reprosousava je změřena v bezodrazové komoře.cs
dc.format26 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkoaxiální reproduktorcs
dc.subjectaktivní výhybkycs
dc.subjectdigitální signálový procesorcs
dc.titleÚprava aktivních koaxiálních reprosoustav pro účely akustických měřenícs
dc.title.alternativeChange of active coaxial monitors for acoustic measurementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on adjusting the active crossover to the coaxial loudspeaker for the purposes of acoustic measurements. The aim of my final paper is to implement the correction filters on the digital signal processor and to measure the amplitude frequency response of the speaker. The bachelor thesis is divided into three parts. The first chapter deals with the parameters of the coaxial speaker. The second chapter is focussed on describing the original state of the analogue crossover. The last part describes realization of the crossover with digital signal processor and the correction of amplitude frequency characteristic by inserting correction filters. The final modified loudspeker is measured in the anechoic chamber.en
dc.subject.translatedcoaxial speakeren
dc.subject.translatedactive crossoveren
dc.subject.translateddigital signal processoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Dvorak_Pavel.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
075293_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,12 kBAdobe PDFView/Open
075293_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,1 kBAdobe PDFView/Open
075293_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.