Title: Použití stripline v elektromagnetické kompatibilitě
Other Titles: Using of stipline in EMC
Authors: Jára, Jakub
Advisor: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Skála Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33010
Keywords: stripline;elektromagnetická kompatibilita;impedanční přizpůsobení;l-článek;balun;vektorový analyzátor
Keywords in different language: stripline;electromagnetic compatibility;impedance matching;l-cell;balun;vector analyzer
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na stripline a jejich připojení ke standardizovaným zdrojům. Cílem je návrh a realizace přizpůsobovacích článků, které impedančně přizpůsobí stripline ke koaxiálnímu vedení. Po vypočtení charakteristické impedance stripline je navrženo několik možností impedančního přizpůsobení. Toho je dosaženo pomocí dvojbranu v podobě L-článku a napěťových balunů s transformačním převodem 4:1 s různým počtem závitů a s různými typy toroidních jader. Pomocí vektorového analyzátoru jsou poté změřeny frekvenční charakteristiky přizpůsobovacích obvodů v pásmu 300 kHz až 1 GHz.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on stripline and their connection to standardized sources. The aim is to design and implement adapters that impedancely adapt the stripline to coaxial lines. After calculating the characteristic stripline impedance, several impedance matching options are proposed. This is achieved by using a double-sided L-cell and a 4: 1 transformer shift balun with varying number of threads and different types of toroidal cores. The vector analyzer then measures the frequency characteristics of the matching circuits in the 300 kHz to 1 GHz band.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jakub_Jara_el_verze.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
075299_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,96 kBAdobe PDFView/Open
075299_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce399,35 kBAdobe PDFView/Open
075299_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.