Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPánek David, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKováčová, Lucie
dc.contributor.refereeMráz Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:22Z
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:24:22Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-4
dc.identifier75323
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33013
dc.description.abstractPráce se zabývá anténami pro zařízení pracující v oblasti lidského těla, především pak pro endoskopickou kapsli. V rešeršní části jsou probrány různé aspekty, které je nutné zohlednit při návrhu a fungování těchto antén. Jedná se o přehled frekvenčních pásem, materiálů, tvarů či technologií výroby. Důraz je mimo jiné kladen i na modely lidského těla, simulační programy či měřené parametry u in-body antén. V CST Microwave Studio je dále vytvořen a vyhodnocen numerický model planární antény pro endoskopickou kapsli. Jedná se o všesměrovou širokopásmovou flíčkovou anténu s pracovním kmitočtem 5,3264 GHz. K anténě je připojená technická dokumentace.cs
dc.format32 s. (43 250 znaků), 2 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbiotelemetriecs
dc.subjectwbancs
dc.subjectin-body anténacs
dc.subjectkapslová endoskopiecs
dc.subjectmicscs
dc.subjectuwbcs
dc.subjectmodel lidského tělacs
dc.subjectcst microwave studiocs
dc.subjectflíčková anténacs
dc.titleNávrh "In-body" anténycs
dc.title.alternativeDesign and optimization of In-body antennaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with antennas for devices in the body area network, especially for the endoscopic capsule. Different aspects that have to be considered to design and operate these antennas are discussed in the research part of the thesis. An overview of frequency bands, materials, shapes or manufacturing technologies is presented. Human body models, simulation programs and evaluated parameters are areas of interest as well. CST Microwave Studio was used to design and analyse a numerical model of a planar antenna for wireless capsule endoscopy. The proposed antenna is an omnidirectional ultra wideband patch antenna with the resonance frequency of 5.3264 GHz. Technical documentation is attached to the antenna.en
dc.subject.translatedbiotelemetryen
dc.subject.translatedwbanen
dc.subject.translatedin-body antennaen
dc.subject.translatedcapsule endoscopyen
dc.subject.translatedmicsen
dc.subject.translateduwben
dc.subject.translatedhuman body modelen
dc.subject.translatedcst microwave studioen
dc.subject.translatedpatch antennaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_In-body_antena_Kovacova.pdfPlný text práce6,81 MBAdobe PDFView/Open
075323_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,01 kBAdobe PDFView/Open
075323_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,16 kBAdobe PDFView/Open
075323_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.