Title: Zahraniční politika Anglie za prvních Stuartovců
Other Titles: The foreign policy of England under first Stuarts
Authors: Mudra, Jiří
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33034
Keywords: zahraniční politika anglie;jakub i.;karel i.;třicetiletá válka;anglická občanská válka
Keywords in different language: foreign policy of england;james i;charles i;thirty years' war;english civil war
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat zahraniční politiku Anglie v období 1603-1649 s ohledem na Třicetiletou válku v Evropě. Dále je nezbytné představit faktory, které měly vliv na zahraniční politiku, jako ekonomická situace, náboženství a významné události v Anglii.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to analyze the foreign policy of England during the period 1603-1649 while also considering the Thirty Years' War in Europe. Furthermore it is necessary to introduce factors influencing the foreign policy such as economic situation, religion and major events in England.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mudra bakalarska prace.pdfPlný text práce557,69 kBAdobe PDFView/Open
Mudra - V.pdfPosudek vedoucího práce608,33 kBAdobe PDFView/Open
Mudra - O.pdfPosudek oponenta práce588,55 kBAdobe PDFView/Open
Mudra - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce234,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.