Title: Armáda Fridricha II. Velikého
Other Titles: The Army of Frederick II the Great
Authors: Otýs, Jan
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33039
Keywords: fridrich veliký;fridrich vilém;armáda;prusko;sedmiletá válka;pěchota;jezdectvo;dělostřelectvo
Keywords in different language: frederick the great;frederick wilhelm;army;prussia;seven years war;infantry;cavalry;artillery
Abstract: Pruské vojsko za vlády Fridricha II. Velikého nebylo ani větší, ani lépe vyzbrojené, než vojska tehdejších evropských mocností, přesto to byla právě armáda, která mladé pruské království pozvedla na pomyslné výsluní páté velmoci. Vojenské reformy krále Fridricha Viléma I. z pruské vojenské síly, vytvořily z vojska pečlivě promazaný stroj, který nebyl ve střední Evropě k zastavení. Práce si klade za cíl analyzovat nejdůležitější aspekty pruské armády v 18. století, především za vlády Fridricha II. Velikého. Autor se zaměří především na strukturu vojska s ohledem na použitou výzbroj, výstroj, taktiku a výcvik. Práce je psána přímou metodou s náznaky komparativní metody.
Abstract in different language: During the reign of Frederick II. the Great was Prussian army neither bigger nor better armed than the troops of the then European powers, yet it was the army that brought the young Prussian kingdom to the noble position of the fifth superpower. Military reforms made by Frederick Wilhelm the first made an unstoppable, well greased machine out of the Prussian army. The bachelor thesis aims to analyze the most important aspects of the Prussian army in the 18th century, especially during the reign of Frederick II. the Great. The author will focus primarily on the structure of the troops with regard to used equipment, armament, tactics and training. The thesis is written by a direct method with indications of a comparative method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Otys.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Otys - V.pdfPosudek vedoucího práce984,73 kBAdobe PDFView/Open
Otys - O.pdfPosudek oponenta práce656,63 kBAdobe PDFView/Open
Otys - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce240,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.