Title: Komendské války 1694-1700
Other Titles: Komenda Wars 1694-1700
Authors: Kocour, Matěj
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33041
Keywords: historie;západní afrika;zlatonosné pobřeží;komendské války;královská africká společnost;západoindická společnost;asante;komenda;ghana;historie ghany;ranný kolonialismus;obchodní pevnosti;faktorie
Keywords in different language: history;west africa;gold coast;komenda wars;royal african company;west indian company;asante;komenda;ghana;history of ghana;early colonialism;trading forts;trading factories
Abstract: Práce se věnuje vzniku, průběhu a důsledkům čtyř posloupných válek v Africe na Zlatonosném pobřeží. Ve válkách se zajímavě kloubily zájmy afrických království a obchodní rivalita evropských států v regionu, jmenovitě Anglie a Spojených provincií. Práce války popisuje hlavně z evropské perspektivy, a zároveň je v jejím rámci i celkově popsaná koexistence Evropanů, žijících v pevnostech na pobřeží Guinejského zálivu a domorodých Afričanů, způsob, jakým se Evropané v Africe angažovali a fungování místní politiky domorodých států a evropských obchodních společností.
Abstract in different language: The thesis follows the origin, the course and the consequences of four successive wars in Africa on the Gold Coast. In these wars, there an interesting intertwining of local African polities and trading rivalry of European states in the region, namely England and United provinces. The thesis describes the wars mainly from European perspective, and within its frameworks, it also describes the general coexistence of Europeans, living on the trading forts in Guinea bay and native Africans, the way how Europeans engaged themselves in Africa and the way local politics and politics of the European trading companies worked.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce758,34 kBAdobe PDFView/Open
Kocour - V.pdfPosudek vedoucího práce574,39 kBAdobe PDFView/Open
Kocour - O.pdfPosudek oponenta práce685,15 kBAdobe PDFView/Open
Kocour - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce248,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.