Title: Pozitivní role Společnosti národů v meziválečném období
Other Titles: Positive Character of the League of Nations in the Interwar Period
Authors: Sapoušek, Jáchym
Advisor: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33046
Keywords: společnost národů;meziválečné období;woodrow wilson;versailleská mírová konference;locarnská konference;světová hospodářská krize;habešská intervence;španělská občanská válka;nansenův pas;alandské ostrovy;boj proti drogám;mezinárodní soud
Keywords in different language: league of the nations;interwar period;woodrow wilson;versailles peace conference;locarno conference;world economic crisis;abyssinian intervention;spanish civil war;nansen passport;aland islands;anti-drugs;international court
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou činnosti a fungování Společnosti národů v meziválečném období. Činnost Společnosti národů je s odstupem času hodnocena spíše negativně, jelikož se jí se začátkem druhé světové války nepodařilo naplnit svůj hlavní cíl, kterým bylo nastolení mírového soužití mezi národy. Předkládaná bakalářská práce se snaží na několika příkladech dokázat, že Společnost národů měla ve své historii také mnoho pozitivních úspěchů, které dopomohly ke krátké stabilitě meziválečného světa. Bakalářská práce se postupně zabývá všemi klíčovými událostmi meziválečného světa, přičemž hlavní důraz je kladen na úspěšné kroky Společnosti národů.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is focused on the problematics of functioning of League of Nations in the interwar period. Its activites are retrospectively seen more negatively, since, with the start of the World War II, it failed to achieve its goal, which was to establish a world peace. The bachelor's thesis is using several examples to show, that League of Nations also had many positive accomplishments in its history, which helped stabilize the interwar world in the short term. The bachelor's thesis gradually examines all the key events of the interwar period, wheras the main accent is on the successful achievements of the League of Nations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pozitivni role Spolecnosti narodu v mezivalecnem obodbi. Jachym Sapousek..pdfPlný text práce797,34 kBAdobe PDFView/Open
Sapousek - V.pdfPosudek vedoucího práce623,03 kBAdobe PDFView/Open
Sapousek - O.pdfPosudek oponenta práce602,4 kBAdobe PDFView/Open
Sapousek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce222,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.