Název: Motivy vedoucí k uzavření sňatku s partnerem/partnerkou
Další názvy: Motives leading to marriage with partner
Autoři: Kadavá, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Hynek
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3305
Klíčová slova: manželství;svatba;motivace;partnerství;nesezdané soužití;sňatek
Klíčová slova v dalším jazyce: wedlock;marriage;motivation;partnership;cohabitation;wedding
Abstrakt: Hlavním tématem této bakalářské práce jsou motivy, vedoucí ke sňatku s partnerem či s partnerkou. Cílem výzkumu je zjistit, co vede partnery k tomu, že i přes současný trend nesezdaného soužití, vstupují do manželství. Jako metodu jsem zvolila polostrukturované rozhovory. Výzkumný vzorek tvořilo devět párů ve věku 18-35 let, kteří jsou spolu ve svazku manželském méně než dva roky.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor work are reasons leading to the marriage with a man partner or a woman partner. The aim of the research is to find out why the partners contract the marriage although the common trend is cohabitation. I have chosen the method of half-structured interview. The research sample was created by nine pairs aged 18-35 living together in the marriage less than two years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kadava_Zuzana_BP.pdfPlný text práce235,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zuzana Kadava_bac_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
kadava_op.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kadava0001.JPGPrůběh obhajoby práce271,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.