Title: Motivy vedoucí k uzavření sňatku s partnerem/partnerkou
Other Titles: Motives leading to marriage with partner
Authors: Kadavá, Zuzana
Advisor: Jeřábek, Hynek
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3305
Keywords: manželství;svatba;motivace;partnerství;nesezdané soužití;sňatek
Keywords in different language: wedlock;marriage;motivation;partnership;cohabitation;wedding
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce jsou motivy, vedoucí ke sňatku s partnerem či s partnerkou. Cílem výzkumu je zjistit, co vede partnery k tomu, že i přes současný trend nesezdaného soužití, vstupují do manželství. Jako metodu jsem zvolila polostrukturované rozhovory. Výzkumný vzorek tvořilo devět párů ve věku 18-35 let, kteří jsou spolu ve svazku manželském méně než dva roky.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor work are reasons leading to the marriage with a man partner or a woman partner. The aim of the research is to find out why the partners contract the marriage although the common trend is cohabitation. I have chosen the method of half-structured interview. The research sample was created by nine pairs aged 18-35 living together in the marriage less than two years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadava_Zuzana_BP.pdfPlný text práce235,26 kBAdobe PDFView/Open
Zuzana Kadava_bac_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
kadava_op.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kadava0001.JPGPrůběh obhajoby práce271,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.