Title: Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Other Titles: The assassination of Deputy Protector of Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich.
Authors: Netrhová, Tereza
Advisor: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33054
Keywords: reinhard heydrich;protektorát čechy a morava;operace anthropoid;gabčík;kubiš;československá exilová vláda;lidice ležáky
Keywords in different language: reinhard heydrich;protectorate of bohemia and moravia;operation anthropoid;gabcik;kubis;czechoslovak exile government;lidice;lezaky
Abstract: Cílem této bakalářské práce bude přiblížit osobu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a jeho vztah k Protektorátu Čechy a Morava. Mimo jiné se práce bude zabývat Operací Anthropoid, která vedla k atentátu na zastupujícího říšského protektora, jež byl proveden 27. května 1942. Poslední část práce bude věnována následkům tohoto činu, jako bylo vyhlášení stanného práva, zatýkání osob a vypálení obcí Lidice a Ležáky.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis will be to present the person representing the Reich Protector Reinhard Heydrich and his relation to the Protectorate of Bohemia and Moravia. Among other things, the work will deal with the Anthropoid Operation, which led to the assassination of the representative Reich protector, which was made on May 27, 1942. The last part of the work will be devoted to the consequences of this act, such as the declaration of martial law, arrests of persons and firing Lidice and Lezaky.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Netrhova.pdfPlný text práce716,18 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - V.pdfPosudek vedoucího práce601,27 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - O.pdfPosudek oponenta práce578,45 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce235,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.