Název: Proměny českého vysokého školství
Další názvy: Transformation of Czech higher education
Autoři: Knoppová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Holubec, Stanislav
Oponent: Hošková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3306
Klíčová slova: české vysoké školství;školné
Klíčová slova v dalším jazyce: czech higher education;tution fees
Abstrakt: Tato práce se zabývá českým vysokým školstvím od roku 1989. Práce je rozdělena na tři části, přičemž první část popisuje současnost a hlavní změny ve vysokém školství za posledních dvacet let, další kapitola je zaměřena na školné na vysokých školách a poslední částí je vlastní empirický výzkum. Cílem výzkumu je pochopit a zaznamenat, jak vnímají školné studenti prvního ročníku, humanitního zaměření, prezenční formy studia, ze soukromé a veřejné vysoké školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with university education system in the Czech Republic since 1989. The thesis is divided into three parts, whereas the first part describes present and the main changes within the university education system in the last twenty years, the second part focuses on school fees at universities and the last part comprises of an empiric research. The aim of the research is to understand and record how school fees are perceived by the first year students who study in full time humanity programmes at both public and private universities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Knoppova.pdfPlný text práce781,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
knoppova posudek_vedouciho_2.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Knoppova_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce47,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
knoppova.PDFPrůběh obhajoby práce163,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.