Title: Proměny českého vysokého školství
Other Titles: Transformation of Czech higher education
Authors: Knoppová, Barbora
Advisor: Holubec, Stanislav
Referee: Hošková, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3306
Keywords: české vysoké školství;školné
Keywords in different language: czech higher education;tution fees
Abstract: Tato práce se zabývá českým vysokým školstvím od roku 1989. Práce je rozdělena na tři části, přičemž první část popisuje současnost a hlavní změny ve vysokém školství za posledních dvacet let, další kapitola je zaměřena na školné na vysokých školách a poslední částí je vlastní empirický výzkum. Cílem výzkumu je pochopit a zaznamenat, jak vnímají školné studenti prvního ročníku, humanitního zaměření, prezenční formy studia, ze soukromé a veřejné vysoké školy.
Abstract in different language: This thesis deals with university education system in the Czech Republic since 1989. The thesis is divided into three parts, whereas the first part describes present and the main changes within the university education system in the last twenty years, the second part focuses on school fees at universities and the last part comprises of an empiric research. The aim of the research is to understand and record how school fees are perceived by the first year students who study in full time humanity programmes at both public and private universities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knoppova.pdfPlný text práce781,23 kBAdobe PDFView/Open
knoppova posudek_vedouciho_2.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordView/Open
Knoppova_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce47,6 kBAdobe PDFView/Open
knoppova.PDFPrůběh obhajoby práce163,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.