Title: Psychologie porodu
Other Titles: The Psychology of Childbirth
Authors: Vušková, Kristýna
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Novotná Lenka, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33074
Keywords: psychologie porodu;alternativní způsoby porodu;psychologie těhotenství;prenatální komunikace;prenatální psychologie;partner u porodu;porodní bolest
Keywords in different language: the psychology of childbirth;alternative methods of childbirth;psychology of pregnancy;prenatal communication;prenatal psychology;a partner at the birth;birth pain
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na psychologii ženy v období těhotenství. Začátek práce je věnován vývoji porodnictví a o přístupu k těhotným ženám. Další kapitola se věnuje alternativním porodům. následující část je o změně psychiky ženy během těhotenství, jaké faktory mohou ženu ovlivnit. Dále je v teoretické části práce uveden partner u porodu, jak pomáhá rodící ženě. Dále jsou kapitoly věnovány bolesti při porodu, jaký má vliv na psychiku ženy. Praktická část se skládá ze čtyř případových studií, které byly vypracovány na základě rozhovorů. Celá práce se věnuje psychice ženy, jejím cílem bylo zjistit prožívání a změny hodnot v životě žen.
Abstract in different language: he bachelor work focuses on the psychology of women in the pregnancy period. The beginning of the work is devoted to the development of midwifery and the access to pregnant women. The next chapter is dedicated to alternative births. the following part is about the change of the psyche of a woman during pregnancy, what factors can a woman influence. Further, in the theoretical part of the work listed partner at the birth as it helps the fledgling woman. Furthermore, there are chapters devoted to pain in childbirth, what is the effect on the psyche of women. The practical part consists of four case studies, which were drawn up on the basis of the interviews. The whole work is dedicated to the psyche of women, the aim was to determine the perception and changes of values in the lives of women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vuskova.pdfPlný text práce893,71 kBAdobe PDFView/Open
Vuskova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,94 kBAdobe PDFView/Open
Vuskova-oponent.pdfPosudek oponenta práce232,09 kBAdobe PDFView/Open
Vuskova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce19,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.