Title: Životní spokojenost v různých obdobích života
Other Titles: Life satisfaction at different times of life
Authors: Karlíková, Jana
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33081
Keywords: životní spokojenost;období života;osobnost;pozitivní psychologie;potřeby člověka;štěstí
Keywords in different language: life satisfaction;period of life;personality;positive psychology;human needs;happiness
Abstract: V této bakalářské práci na téma Spokojenost v různých obdobích života jsem se v teoretické části zabývala otázkami životní spokojenosti a její spojitosti s věkem, osobností a její historií, faktory ovlivňující spokojenost a možnostmi dosažení pocitu štěstí. Dále jsem věnovala pozornost pozitivní psychologii, temperamentu, vůli člověka a jeho základním potřebám biologickým, psychickými a sociálním. Zaměřila jsem se na vnitřní a vnější vlivy na naší životní spokojenost ve spojitosti se stárnutím. Spojitost mezi věkem a spokojeností krásně vystihlo a popsalo Okinawské tajemství. Praktická část mapuje životní spokojenost mladšího, středního a staršího věku. Cílem je zjistit, zda se lidské hodnoty v průběhu života mění a jaké faktory ovlivňují životní spokojenost.
Abstract in different language: In this thesis on Satisfaction at Different Stages of Life, in the theoretical part, I have dealt with the questions of life satisfaction and its relation with age, personality and its history, factors influencing the satisfaction and the possibilities of achieving a sense of happiness. I paid attention to positive psychology, temperament, the will of man and his basic biological, psychological and social needs. I focused on internal and external influences on our life satisfaction in connection with aging. The relationship between age and satisfaction has captured and described by Okinawa's mystery. The practical part maps the life satisfaction of younger, middle and older age. The aim is to find out whether human values change over time and what factors influence life satisfaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karlikova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Karlikova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce690,41 kBAdobe PDFView/Open
Karlikova-oponent.pdfPosudek oponenta práce494,48 kBAdobe PDFView/Open
Karlikova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce251,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.