Title: Problematika holotropního dýchání
Other Titles: The issues surrounding Holotropic Breathing
Authors: Křišťanová, Alena
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33084
Keywords: holotropní dýchání;polo-strukturované rozhovory;kvalitativní výzkum;zakotvená teorie;otevřené kódování
Keywords in different language: holotropic breathing;semi-structured interviews;qualitative research;grounded theory;open coding
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá procesem holotropního dýchání a jeho možnými terapeutickými účinky. Metodou výzkumu jsou polo-strukturované rozhovory s 5 participanty, kteří se zúčastnili holotropního dýchání a také má vlastní zkušenost z jednoho sezení. V práci je použit kvalitativní výzkum a je zkoumáno, zda sezení holotropního dýchání mohou mít pozitivní vliv na psychiku člověka. Pro výzkum je použita metoda zakotvené teorie, kdy se pomocí kódování hledají společné kategorie pro všechny participanty a dále tyto kategorie je třeba sloučit na vyšší úroveň, která by dala základ celistvé "teorii" či přinejmenším odpovědi na výzkumnou otázku, kterou je, zda holotropní dýchání má terapeutický potenciál.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the holotropic breathing process and it's possible therapeutic effects. The research method comprises of semi-structured interviews with 5 candidates who participated in holotropic breathing sessions and also my own personal experience. Qualitative research is used in the work and the question under investigation is whether the use of holotropic breathing can have a positive effect on human psyche. The method of grounded theory is used for research, where coding searches common categories for all participants, and then these categories are merged to a higher level, providing the basis for a coherent "theory" or at least a response to a research question, which is, does the use of holotropic breathing have a therapeutic potential?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-HOLOTROPNI-DYCHANI-ALENA-KRISTANOVA.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Kristanova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce370,17 kBAdobe PDFView/Open
Kristanova-oponent.pdfPosudek oponenta práce512 kBAdobe PDFView/Open
Kristanova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce218,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.