Title: Proměna
Other Titles: Transformation
Authors: Egermajerová, Markéta
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Plíhalová Monika, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33114
Keywords: velkoformátová malba;akryl;mateřství;didaktika;barvy
Keywords in different language: large-format painting;acrylic;maternity;didactics;colors
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu souboru pěti velkoformátových maleb na téma Proměna. Teoretická část je orientovaná na inspirační zdroje, zaměřím se na tvorbu maleb a na jejich uplatnění v mých velkoformátových obrazech. V závěru ohodnotím finální podoby děl a zmíním se o nových poznatcích a úskalích, které mě v průběhu tvorby potkaly.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the creation of a set of five large-format paintings on the theme of the Transformation. The theoretical part is focused on inspirational sources, I will focus on the creation of paintings and their use in my large-format paintings. In conclusion I will evaluate the final forms of the works and I will mention the new knowledge and pitfalls that met me during the production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Promena.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Egermajerova Marketa_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Egermajerova Marketa_O_Plihalova.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Egermajerova Marketa_2018.pdfPrůběh obhajoby práce459,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.