Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.contributor.authorMarytová, Tereza
dc.contributor.refereePodlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:12Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:25:12Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier72842
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33115
dc.description.abstractTato diplomová práce byla vytvořena na téma Figurální kompozice. Její součástí je soubor dvanácti kreseb středního formátu a doprovodný text. Kresby zachycující běžné lidi ve veřejném prostoru Plzně ve všedních situacích, na místech, kde se autorka diplomové práce často pohybuje. Kresby byly vytvořeny za pomoci grafického tabletu v programu Adobe Illustrator. Doprovodný text se skládá z teoretické části, výstupu a didaktické analýzy. Teoretická část pojednává velmi stručně o vývoji zobrazování lidské figury v umění a představuje inspirační východiska obrazů. V kapitole 2 Praktická část je popsán průběh vzniku souboru výsledných dvanácti obrazů, dále jsou zde odhalena úskalí, s nimiž se během jejich tvorby bylo nutno vypořádat, a popsány jednotlivé figurální kompozice, jež jsou na obrazech zachyceny. Kapitola didaktická část obsahuje přípravy na vyučovací hodiny včetně jejich reflexí, analýzu reflexí a alteraci výuky. Součástí této diplomové práce je i příloha obsahující reprodukce skicovního a kresebného materiálu, reprodukce výstupů, myšlenkovou mapu, tabulku, relační mapy a fotografie prací studentek - kresby a prostorové objekty z drátu, které realizovaly v autorčině výuce.cs
dc.format56 s. (98 118 znaků), XVIII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstručný vývoj zobrazování lidské figury v uměnícs
dc.subjectběžné výjevy z ulicecs
dc.subjectfigurální kompozicecs
dc.subjectdigitální kresbacs
dc.subjectadobe illustratorcs
dc.titleFigurální kompozicecs
dc.title.alternativeFigural compositionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this Master's thesis is Figural composition. The thesis consists of a file with twelve drawings of middle format and also an accompanying text. Drawings depict ordinary people doing their everyday routine in public spaces of Pilsen city where the author of the thesis is frequently located. Drawings were made with help of the graphic tablet in Adobe Illustrator. Accompanying text consists of theoretical part, output and didactic analysis. Theoretical part deals very briefly with development of depicting human figure in art and represents inspirational basis of paintings. Chapter 2 is a practical part where we find the description of creation of all twelve drawings. Furthermore, the thesis contains some issues uncovered which the author found during the creation of these drawings. In the same chapter, there is also a description of each figural composition depicted on drawings. Chapter named Didactic part deals with preparations for the teaching, reflections, analysis of reflections and alteration of the teaching included. The thesis has also an attachment containing reproduction of sketch and drawing material, reproduction of outputs, mind map, table, relation maps and photos of student's works drawings and spatial objects made of wire created during the teaching of the author.en
dc.subject.translateda brief development of depicting human figure in arten
dc.subject.translatedcommon scenes from the streeten
dc.subject.translatedfigural compositionen
dc.subject.translateddigital drawingen
dc.subject.translatedadobe illustratoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Marytova, Figuralni kompozice, 2018.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Marytova Tereza_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Marytova Tereza_O_Podlipsky.pdfPosudek oponenta práce888,19 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Marytova Tereza_2018.pdfPrůběh obhajoby práce437,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.