Title: "Slow fashion" cyklus módních fotografií
Other Titles: "Slow fashion" cycle of fashion photography
Authors: Horinková, Nelly
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Gebauer Kurt, Prof. akad. sochař dr. h. c.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33119
Keywords: fotografie;módní fotografie;pomalá móda;udržitelná móda;cirkulární ekonomika;recyklace;upcyklace;móda
Keywords in different language: photography;fashion photography;slow fashion;sustainable fashion;cradle to ccradle;recycling;upcycling;fashion
Abstract: Cílem mojí diplomové práce je upozornit na problematiku rychlé módy a zároveň odkrýt krásu, kterou spatřuji v módě udržitelné. V první části teoretické práce rozebírám rozdíly mezi pomalou a rychlou módou. Druhá část pojednává o módní fotografii jako o disciplíně na hraně mezi uměleckou a komerční fotografií. V pedagogické části navrhuji dvě vyučovací jednotky. První z nich se týká udržitelné módy. Tato vyučovací jednotka má žákům přiblížit textilní tvorbu technikou upcyclingu. Druhá vyučovací jednotka je směřovaná k tématu módní fotografie. Výstupem praktické částí je cyklus módních fotografií. Východiskem pro tento cyklus jsou různé udržitelné tendence.
Abstract in different language: The aim of the Thesis was to refer about fast fashion problems and uncover the beautyness of slow fashion. The first part of the theoretical section is about differences between slow and fast fashion. The second part is about fashion photography as a subject on the edge between art photography and commercial photography. In pedagogical part I suggest two teaching units. The first one is about textile upcycling and the second one is about photography. The coming-out of the practical part is fashion photography cycle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nelly-Horinkova_final.pdfPlný text práce6,03 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Horinkova Nelly_V_Masek.pdfPosudek vedoucího práce925,8 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Horinkova Nelly_O_Gebauer.pdfPosudek oponenta práce401,09 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Horinkova Nelly_2018.pdfPrůběh obhajoby práce526,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.