Title: Snění - krátký film
Other Titles: Dreaming - short movie
Authors: Matulová, Kateřina
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Benish Barbara Lucilla, Magistr umění
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33120
Keywords: sen;podvědomí;surrealismus;koláže;úprava koláží v počítačovém programu adobe photoshop;animace;pixilace/stop-motion;úprava videa v počítačovém programu adobe premiere pro
Keywords in different language: dream;subconscious;surrealism;college;edit collages in adobe phodoshop;animation;pixilace/stop-motion;video editing in adope premiere pro
Abstract: Výstupem této práce je realizovaný dvouminutový krátký film na téma Snění, který vychází z kreativní umělecké stylizace vlastních snů. Film je vytvořen kombinací libovolných technik, včetně koláže a animace, podle vlastního tvůrčího záměru.Teoretická část práce popisuje možnosti stylizace a ztvárnění snů ve výtvarném a filmovém umění. Didaktická část obsahuje dvě výukové jednotky, které jsou zkonstruovány tak, aby podporovaly studentovo abstraktní myšlení, estetické cítění, komunikaci a tvorbu s využitím klasických i moderních technik.
Abstract in different language: The result of this work is a two-minute short film on the topic of Dreaming, which is based on creative artistic stylization of own dreams. The film is created from combination of random techniques, including collage and animation, according to personl creative purpose.The theoretical part of the work describes the possibilities of stylization and portrayal of dreams in art and film art. The Didactic part contains two teaching units that are designed to support student's abstract thinking, aesthetic feelings, communication and creation using classical and modern techniques.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Matulova.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Matulova Katerina_V_Masek.pdfPosudek vedoucího práce943,63 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Matulova Katerina_O_Benish.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Matulova Katerina_2018.pdfPrůběh obhajoby práce387,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.