Title: Prezentace vzdělávacího obsahu žákovské výtvarné tvorby na ZŠ
Other Titles: Presentation of educational content for school fine arts at primary school
Authors: Svobodová, Dana
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Plíhalová Monika, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33125
Keywords: prezentace žákovské tvorby;žákovská výtvarná tvorba;výtvarná výchova;kurátorské přístupy;vzdělávací obsah
Keywords in different language: presentation of pupil artwork;educational content;pupil artwork;art;curatorial approaches
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá prezentací vzdělávacího obsahu žákovské výtvarné tvorby na základních školách.Teoretická část je zaměřena na současnou výtvarnou tvorbu na prvním stupni základních škol, na prezentaci žákovské výtvarné tvorby a na současné kurátorské přístupy a jejich aplikací do školního prostředí. Empirická část této diplomové práce je věnována výzkumné sondě na prvním stupni šesti základních škol na Strakonicku. Je zjišťováno, jakým způsobem je prezentována výtvarná tvorba v rámci prostoru vzdělávacích institucí či na jejich školních webových stránkách. Diplomová práce je doplněna o didaktické návrhy výtvarných činností a způsoby jejich prezentace veřejnosti.
Abstract in different language: This master's thesis is focused on the possibilities of the presentation of the educational content of pupil artwork at primary schools. The theoretical part of this thesis is focused on contemporary art at primary schools, presentation of student artwork and it deals with current curatorial approaches and their application in the context of exhibition activities in schools. The empirical part of the diploma thesis is devoted to a research probe at the first level of six elementary schools in Strakonice. It examines how art is presented within the confines of educational institutions or on their school websites. This master's thesis is supplemented by didactic proposals of art activities and ways of their presentation to the public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Svobodova_V_Uhl Skrivanova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Svobodova Dana_O_Plihalova.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Svobodova Dana_2018.pdfPrůběh obhajoby práce557,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.