Title: Perspektivy založení a financování projektové společnosti na výstavbu bytového domu
Authors: Edelmannová, Petra
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Kastner Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33130
Keywords: malé a střední podniky;financování;komparace
Keywords in different language: small and medium-sized enterprises;financing;comparisons
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na perspektivu založení projektové společnosti za účelem výstavby bytového domu a následném prodeji bytových jednotek. Cílem práce je vyhodnocení dvou variant financování konkrétního projektu a návrhu lepší varianty z pohledu developerské společnosti a jejích klientů.
Abstract in different language: This thesis is focused on the perspective of establishing a project company for the construction of a residential building and the subsequent sale of housing units. The aim of the thesis is to evaluate two variants of financing a particular project and to recommend the better variant from the point of view of the development company and its clients.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_K15B0050K_Petra Edelmannova.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Edelmannova_VP.pdfPosudek vedoucího práce587,39 kBAdobe PDFView/Open
BP_Edelmannova_OP.pdfPosudek oponenta práce462,96 kBAdobe PDFView/Open
BP_Edelmannova_N.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP133,38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Edelmannova.pdfPrůběh obhajoby práce106,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.