Title: Význam Světové výstavy v Bruselu a návrat československého exportu na světový trh
Authors: Fořtová, Dana
Advisor: Jarý Čestmír, PhDr.
Referee: Zedníková Miroslava, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33131
Keywords: zahraniční obchod;koloniální soustava;expo 58
Keywords in different language: foreign trage;colonial system;expo 58
Abstract: V této bakalářské práci analyzuji zahraniční obchod Československa v období od konce druhé světové války až do druhé poloviny 50.let dvacátého století. je zde rozebrána situace o postupném politickém vlivu na strukturu výroby a tím i na orientaci v zahraničním obchodě. Je zde popsán vliv rozpadající se koloniální soustavy na zahraniční obchod. Důležitým bodem práce je výstava EXPO 58, kde se Československo prezentovalo jako zajímavý a schopný obchodní partner, který má co nabídnout.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I analyse the foreign trade of Czechoslovakia between the end of the Second World War and the second half of the 1950s. The situation of gradual political influence on the structure of production and thus on the orientation in foreign trade is analysed and the effect of the collapsing colonial system on foreign trade is described. An important point of the work is the exhibition EXPO 58, where Czechoslovakia presented itself as an interesting and capable business partner who had something to offer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fortova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
BP_Fortova_VP.pdfPosudek vedoucího práce357,35 kBAdobe PDFView/Open
BP_Fortova_OP.pdfPosudek oponenta práce524,11 kBAdobe PDFView/Open
BP_Fortova_0.pdfPrůběh obhajoby práce109,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.