Title: Výkonnost akciových trhů
Other Titles: Stock market performance
Authors: Růžička, Tomáš
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Říhová Pavla, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33134
Keywords: výnosnost akcií;investiční riziko;akciové trhy;etf fondy;podílové fondy
Keywords in different language: stock return;investment risk;stock markets;etf;mutual funds
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výnosností a rizikem akciových trhů především z pohledu individuálního investora v delším časovém horizontu. Analyzuje vývoj na akciových trzích v USA a v České republice v dlouhém období a dále tyto trhy zkoumá na příkladu modelových portfolií s investičním horizontem 2000-2017 včetně vlivu jednotlivých atributů na průměrnou výnosnost, jako jsou například poplatky, dividendy či kurzové riziko. Výsledky jsou porovnány s alternativními investičními možnostmi v podobě státních dluhopisů ČR, podílových fondů a ETF fondů. Výstupem je tedy posouzení vhodnosti držet akcie jako formu dlouhodobého spoření.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with return and risk of stock markets especially from the individual investor point of view in a long term investment horizon. It analyzes development of stock markets in USA and Czech Republic in long period and those markets are closer examined on two model portfolio samples in years 2000-2017 including an impact assessment of such a factors like fees, dividends or foreign exchange risk. Results are compared to other investment opportunities represented by the Czech Republic state bonds, mutual funds and ETFs. Output is then assessment of holding shares as a form of long-term savings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Ruzicka - Vykonnost Akciovych Trhu.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzicka_VP.pdfPosudek vedoucího práce574,01 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzicka_OP.pdfPosudek oponenta práce417,17 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzicka.pdfPrůběh obhajoby práce75,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.