Title: Nástroje technické analýzy a jejich využití na finančních trzích
Other Titles: Tools of a stock technical analysis and its using on financial markets
Authors: Michálek, Jan
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33158
Keywords: technická analýza;akcie
Keywords in different language: technical analysis;shares
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je aplikace vybraných indikátorů technické analýzy na akciové tituly. Na základě vytvořeného investičního modelu dojde k vyhodnocení úspěšnosti indikátorů a konfrontace výsledků s východisky Teorie efektivních trhů za účelem zjištění spolehlivosti indikátorů. Práce je členěna do šesti částí, kdy první dvě popisují prostřední finančních a kapitálových trhů. Kapitola tři obecně porovnává tři různé přístupy k analýze trhu. Následující kapitola se zabývá Teorií efektivních trhů. Dále jsou popsány některé druhy používaných nástrojů technické analýzy s větším důrazem na nástroje použité v této práci. V rámci praktické časti dochází k popisu aplikace nástrojů, metodiky testování a následně vyhodnocení jednotlivých případů. Závěrem dochází k shrnutí výsledků a vyhodnocení spolehlivosti indikátorů.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is an aplication of several technical indicators on chosen stocks. Based on the created investing model, the thesis offers a comparison between efficiency of three indicators and thoughts from Efficient-market Hypothesis. The thesis is divided into six part, first and second part give a general idea financial and stock markets. Third chapter compares three most used approaches in analyzing stock markets. The following chapter describes Efficient-market Hypothesis. Some most used techniques and tools are the topic of the next chapter. The resarch part is mainly about the process of applying the tools on chosen stocks and analyzing the results of testing. Summary of the results is the final part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michalek_K15B0122P.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_Michalek_VP.pdfPosudek vedoucího práce518,53 kBAdobe PDFView/Open
BP_Michalek_OP.pdfPosudek oponenta práce464,48 kBAdobe PDFView/Open
BP_Michalek.pdfPrůběh obhajoby práce130,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.