Title: Ekonomická analýza podniku
Other Titles: Economic analysis of the enterprise
Authors: Behina, Ondřej
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33161
Keywords: ekonomická analýza;poměrové ukazatele;aktiva;pasiva
Keywords in different language: economic analysis;ratios financial;assets;liabilities
Abstract: Cílem bakalářské práce na téma Ekonomická analýza podniku je analyzovat vybraný podnik za pomoci absolutních a poměrových ukazatelů a provést doporučení vedení podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části autor shrne veškeré teoretické poznatky, které byly použity k analyzování podniku. Ve druhé části je představena vybraná společnost. Ve třetí části autor aplikuje teoretické poznatky na vybraný podnik SCH-Ekonom s. r. o., a to za období 2009-2016. Hodnoty autor přebírá výhradně z veřejně dostupných účetních výkazů společnosti, které lze dohledat také na obchodním rejstříku. Ve čtvrté části jsou uvedena doporučení podniku na základě provedené analýzy. Závěr je sestávající ze shrnutí celé práce a odpovědi na její cíle.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis called Economic analysis of company is to analyze chosen company using absolute and propotional indicators and offer some recommendations. The thesis is divided into four parts. First one sums up all technical findings, which had been used for the analysis. Second part introduces the company. After that all the technical findings are apllied on the chosen company SCH-Ekonom. The data is adepted from public documents. The last part consists of authors recommendations based on his analysis. Conclusion parts contains summary of the thesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Behina_K15B0048P.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
BP_Behina_VP.pdfPosudek vedoucího práce364,5 kBAdobe PDFView/Open
BP_Behina_OP.pdfPosudek oponenta práce291,79 kBAdobe PDFView/Open
BP_Behina.pdfPrůběh obhajoby práce110,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.