Title: Příprava a realizace pohárového závodu moderní gymnastiky v kombinovaném programu
Other Titles: The Preparation and Realization of a Rhythmic Gymnastics in a Combined Programme
Authors: Michelová, Kristýna
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Fajfrlíková Tereza
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33176
Keywords: moderní gymnastika;kombinovaný program;projekt;příprava a realzace
Keywords in different language: rhythmic gymnastics;combinet program;project;organize and realization
Abstract: Tato práce se zabývá přípravou a realizací pohárového závodu moderní gymnastiky v kombinovaném programu. Cílem je bezproblémová organizace a realizace sportovní akce. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, ve které se zabývám řízením projektu, historií a vývojem moderní gymnastiky. V praktické části se věnuji přípravě, samotnému průběhu a vyhlášení celého závodu.
Abstract in different language: This work deals with the preparation and realization of a rhythmic gymnastics cup race in a combinet program. The aim of the work is to organize and realization a spot event without problems. The bachelor thesis contains a theoretical part, witch deals with project management, histori and development of rhythmic gymnastics. In the practical part I devote myself to the preparation, the course itself and the announcement of the whole race.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FINAL.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
Michelova - V.pdfPosudek vedoucího práce209,56 kBAdobe PDFView/Open
Michelova - O.pdfPosudek oponenta práce173,35 kBAdobe PDFView/Open
Michelova.pdfPrůběh obhajoby práce83,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.