Title: Variabilita rozestavení hráčů v přechodových fázích u vybraných týmů na fotbalovém mistrovství Evropy 2016 ve Francii
Other Titles: Variability disposition of players in the transition phase at selected teams at the soccer European Championship 2016 in France
Authors: Mundl, Karel
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33179
Keywords: fotbal;rozestavení;přechodová fáze;variabilita;me 2016
Keywords in different language: soccer;pitching disposition;transition;variability;european championship 2016
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá variabilitou rozestavení hráčů fotbalu v přechodových fázích hry. Hlavním cílem práce bylo nepřímým pozorováním provést analýzu zápasů vybraných týmů a graficky zachytit a znázornit rozestavení hráčů v okamžiku zisku míče a při zakončení útoku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the variability of pitching disposition of the players during the transition stages of the game. The main goal of the work was to perform an analysis of the matches of selected teams by indirect observation and to graphically capture the pitching dispositon of the players at the moment of the getting the ball and when the attacking is completed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce5,91 MBAdobe PDFView/Open
Mundl Karel - VP.pdfPosudek vedoucího práce157,7 kBAdobe PDFView/Open
Mundl Karel - OP.pdfPosudek oponenta práce150,95 kBAdobe PDFView/Open
Mundl Karel.pdfPrůběh obhajoby práce65,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.