Title: Metody rozvoje motorických schopností v úpolových sportech
Other Titles: Methods for development of motor skills in combat sports
Authors: Holota, Václav
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33180
Keywords: mma;úpolové sporty;fyzické schopnosti;tréninkový plán;síla;rychlost;vytrvalost;kondice;výkonnost;případová studie
Keywords in different language: mma;combat sports;motor skills;training plan;strength;power;speed;condition;strength and conditioning
Abstract: V této práci jsou shromážděny všechny teoretické a praktické znalosti týkající se fyzické přípravy zápasníků MMA. Práce pojednává o základních informacích svalové činnosti, síle, rychlosti a vytrvalosti, které komplexně popisují závodní přípravu sloužící pro dosáhnutí optimálních výsledků. Ve výzkumné části testuji účinnost předem vybraného tréninkového plánu. Výzkum je podpořen vstupními a výstupními testy ke zjištění úrovně motorických schopností. Testovaná osoba byla podrobena tréninku, který trval 6 měsíců, během kterých kontinuálně rozvíjela motorické schopnosti. Po porovnání vstupních a výstupních měření proběhne následné zhodnocení. Tento trénink může sloužit jako manuál pro individuální přípravu sportovce na zápas.
Abstract in different language: This paper brings together all theoretical and practical findings on the physical preparation of MMA wrestlers. I give the reader basic information about muscle activity, strength, speed and endurance, which comprehensively describe the preparation for competition that allows to achieve optimal results. In the research section, I test the effectiveness of a selected training plan. The research is supportedby input and output tests to determine the level of motor skills. The monitored person underwent a training that lasted 6 months, during which their motor skills were continually developing. After the comparison of the input and output measurements, an evaluation is carried out. This training program can serve as a guidein individual preparation of athletes for a competition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Holota - Rozvoj motorickych schopnosti v upolovych sportech - 2018.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Holota Vaclav - VP.pdfPosudek vedoucího práce129,67 kBAdobe PDFView/Open
Holota Vaclav - OP.pdfPosudek oponenta práce131,58 kBAdobe PDFView/Open
Holota Vaclav.pdfPrůběh obhajoby práce66,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.