Title: Pohybové aktivity v požárním sportu pro děti předškolního věku
Other Titles: Movement activities in the fire sport for preschool children
Authors: Weinerová, Kristýna
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33199
Keywords: předškolní věk;pohybové aktivity;požární sport
Keywords in different language: preschool age;movement activities;fire sport
Abstract: Bakalářská práce se zabývá realizací sportovního dopoledne pro děti předškolního věku, které je zaměřené na pohybové aktivity v požárním sportu. Cílem práce je realizovat sportovní akci v mateřské škole, kde se využijí prvky požárního sportu. U dětí se v současné době objevuje problém s nedostatkem pohybu, obezity a dalších hrozeb civilizačních chorob, a tak jsem pro děti vytvořila pohybovou aktivitu, vhodnou pro předškolní věk, která by je bavila a možná i navnadila pokračovat v tomto sportu i nadále.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with realization of a sports afternoon, which is focused on movement activities in fire sport, for preschool children. The goal of this thesis is to realize a sporting even in kindergarten. There will use elements of fire sport. Children have got problem with deficit of movement, obesity and others threats of civilization diseases nowaday. Therefore, I have created a movement activity which is appropriate for preschool children and that would entertain them so much they would continue in this sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace _Weinerova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Weinerova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce154,83 kBAdobe PDFView/Open
Weinerova K..pdfPrůběh obhajoby práce63,72 kBAdobe PDFView/Open
Weinerova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce133,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.