Title: Projekt a realizace otevřeného futsalového turnaje Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: Project and realization of the open futsal tournament of The University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Chocholoušek, Ondřej
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33207
Keywords: futsal;marketing;management;projekt;turnaj;realizace
Keywords in different language: futsal;marketing;management;project;tournament;realization
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o projektování a realizaci otevřeného futsalového turnaje Západočeské univerzity v Plzni. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou, historií a pravidly futsalu. Dále organizačním zajištění projektu, herními systémy, riziky turnaje a rozhovorem. V praktické části nalezneme vše od plánování, průběhu tedy realizaci, až po vyhodnocení samotného turnaje.
Abstract in different language: This bachelors work focuses on projecting and realization of an open futsal (indoor football) tournament of The Western University of Pilsen. There are two main parts of my work - theoretical and practical. The theoretical part focuses on characteristics, history and futsal rules. There is further more mentioned organizational handling of the project, the game systems, tournament risks and an interview. The practical parts consists of tournament planning, realization and the whole tournament summarization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE 2018PDF.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Chocholousek-V.pdfPosudek vedoucího práce120,91 kBAdobe PDFView/Open
Chocholousek-O.pdfPosudek oponenta práce133,68 kBAdobe PDFView/Open
Chocholousek.pdfPrůběh obhajoby práce72,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.