Title: Výuka plavání jako součást povinné školní docházky
Other Titles: Swimming lessons as part of compulsory school attendance
Authors: Bolomská, Dita
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33216
Keywords: plavání;mladší školní věk;legislativa
Keywords in different language: swimming;younger school age;legislation
Abstract: V České republice má výuku plavání na základních školách dlouholetou tradici, ale v posledních letech tato výuka nebyla povinnou součástí výuky. To mne vedlo k zamyšlení, proč se výuka plavání stala nepovinnou a jakým způsobem probíhalo jednání o obnovení plavání do školních vzdělávacích plánů. Také mne zajímalo, co toto opětovné zavedení znamená pro základní školy.
Abstract in different language: In the Czech Republic, the teaching of swimming at elementary schools has a long tradition, but in recent years, it was not a compulsory. This led me to think why the swimming lessons have become voluntary and what the negotiations to resume swimming in school curricula were like. I also wonder what this re-introduction means for elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bolomska.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Bolomska Dita - VP.pdfPosudek vedoucího práce131,41 kBAdobe PDFView/Open
Bolomska Dita - OP.pdfPosudek oponenta práce144,58 kBAdobe PDFView/Open
Bolomska Dita.pdfPrůběh obhajoby práce55,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.