Title: Specifika tréninku triatlonistů ve věku osm až patnáct let, odraz ve výkonnosti a kvalitě držení těla
Other Titles: Triatlonist training specifics aged eigth to fifteen years, reflection in performenceand quality of posture
Authors: Majer, Jan
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Zeman Radek, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33221
Keywords: posturální funkce;triatlon;děti školního věku;kompenzační cvičení
Keywords in different language: postural function;triathlon;school age children;compensatory exercise.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabívá specifikami tréninku triatlonistu ve věku od osmi do patnácti let. Cílem této bakalářské práce je dokázat, že triatlon je vhodný pro všestranný rozvoj jedince a má pozitivní vliv na správné držení těla. K tomuto dokazování práce využívá metod fyzckého testování dle standardizováné baterie testů a diagnostického systému DTP1,2.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the specifics of the training of a triathlete from the age of eight to fifteen. The aim of this bachelor thesis is to prove that the triathlon is suitable for the all-round development of the individual and has a positive influence on the correct posture of the body. For this proof of work he uses physical testing methods according to standardized test battery and DTP diagnostic system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifika treninku deti v triatlonu ve veku osm az patnact let s ohledem na spravne drzeni tela.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Majer - V.pdfPosudek vedoucího práce128,64 kBAdobe PDFView/Open
Majer - O.pdfPosudek oponenta práce140,49 kBAdobe PDFView/Open
Majer.pdfPrůběh obhajoby práce58,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.