Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorTročil, Adam
dc.contributor.refereeKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:53Z-
dc.date.available2017-10-16
dc.date.available2019-03-15T10:25:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-20
dc.identifier76831
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33223
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá novodobými směry jógy a jejich vlivem na životní styl moderního člověka. Hlavním cílem práce je představit jógu jako způsob prevence některých civilizačních chorob - kardiovaskulárních onemocnění, obezity, deprese a poruch pohybového aparátu. Praktická část práce pak popisuje konkrétní jógové pozice, jejichž praktikování může pomoci zabránit vzniku a rozvoji vybraných civilizačních chorob nebo zmírnit jejich působení.cs
dc.format52 s. (84 244znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76831-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjógacs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectcivilizační chorobycs
dc.subjectdepresecs
dc.subjectobezitacs
dc.subjectkardiovaskulární onemocněnícs
dc.subjectporuchy pohybového aparátucs
dc.subjectásanycs
dc.titleNovodobé směry jógy jako způsob prevence civilizačních onemocněnícs
dc.title.alternativeContemporary trends in yoga as a means of lifestyle diseases preventionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on contemporary yoga styles and their influence on the lifestyle of modern human. The main aim of the thesis is to introduce yoga as a way of prevention of some lifestyle diseases - cardiovascular diseases, obesity, depression and musculoskeletal disorders. Practical part of the thesis describes specific yoga positions which can help prevent the inception and spread of the diseases or reduce their effect.en
dc.subject.translatedyogaen
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedlifestyle diseasesen
dc.subject.translateddepressionen
dc.subject.translatedobesityen
dc.subject.translatedcardiovascular diseasesen
dc.subject.translatedmusculoskeletal disordersen
dc.subject.translatedasanaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trocil_Adam_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Trocil Adam - VP.pdfPosudek vedoucího práce161,8 kBAdobe PDFView/Open
Trocil Adam - OP.pdfPosudek oponenta práce142,76 kBAdobe PDFView/Open
Trocil Adam.pdfPrůběh obhajoby práce71,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.